Status page

routing issues

Resolved
Resource: Network
Partial Outage

Około godziny 01:30 wystąpiła awaria jednego z łączy światłowodowych do jednego z węzłów wymiany ruchu z operatorami internetu. Powodowało to zakłócenia w routingu do niektórych sieci. Około ogodziny 04:00 sytuacja została rozwiązana. Zdarzenie uważamy za zakończone jednak nadal dodatkowo monitorujemy sytuację.