Status page

Niestabilność serwera składowania

Resolved
Resource: Disk Resource: Virtual machine
Partial Outage

Odnotowaliśmy zakłócenie w pracy jednego z fizycznych serwerów przeznaczonych do składowania danych na potrzeby wirtualnych maszyn. Sytuacja została natychmiastowo rozwiązana przez naszych inżynierów. Przyczyną zdarzenia była niestabilność jednego z procesów który stale zajmował coraz większą ilość pamięci operacyjnej co doprowadziło do braku wolnej pamięci na cele poprawnego wykonywania pozostałych procesów. Ponieważ jest to powtarzająca się sytuacja w najbliższych godzinach rozpocznie się przenoszenie zasobów dyskowych z macierzy dyskowej po czym zostanie ona całkowicie wycofana z użycia.

Po wykonaniu całkowitej migracji danych, macierz dyskowa która była przyczyną indycentu została wycofana z użycia.