Status page

Wydajność zasobów dyskowych

Resolved
Resource: Disk Resource: Virtual machine
Degraded Performance

Około godziny 01:06 w nocy wystąpiły problemy wydajnościowe z jednym z klastrów obsługujących zasoby dyskowe. Mogło to skutkować brakiem dostępu do zasobów dyskowych dla usług Wirtualnych Maszyn. Zdarzenie zostało rozwiązane około 01:31.