Status page

Zatrzymanie serwera fizycznego

Resolved
Resource: Disk Resource: Virtual machine
Partial Outage

O godzinie 07:22 odnotowaliśmy incydent związany z nieplanowanym zatrzymaniem pojedynczego fizycznego serwera platformy świadczącego usługi Wirtualnych Maszyn oraz Dysków. O 08:02 przywrócona została jego poprawne działanie. W związku z brakiem oznak które umożliwiałyby ustalenie przyczyny takiego zdarzenia wszystkie zasoby obsługiwane przez fizyczny serwer zostały zmigrowane, a sam serwer został wycofany z użycia.