Status page

Zatrzymanie serwera fizycznego

Unresolved
Resource: Disk Resource: Virtual machine
Partial Outage

O godzinie 07:22 odnotowaliśmy incydent związany z nieplanowanym zatrzymaniem pojedynczego fizycznego serwera platformy świadczącego usługi Wirtualnych Maszyn oraz Dysków. O 08:02 przywrócona została jego poprawne działanie. W związku z brakiem oznak które umożliwiałyby ustalenie przyczyny takiego zdarzenia wszystkie zasoby obsługiwane przez fizyczny serwer zostaną zmigrowane, a sam serwer wycofany z użycia.