Status page

Usterka zasilania jednego serwera fizycznego

Resolved
Resource: Disk Resource: Virtual machine
Partial Outage

Około godziny 04:10 wystąpił błąd w zasilaniu jednego z fizycznych serwerów spowodowany awarią systemu rozdziału zasilania w serwerze. Około godziny 05:25 wszystkie usługi dotknięte tym zdarzeniem zostały przywrócone do poprawnego działania.