Status page
Status page

Zatrzymanie fizycznego serwera

Resolved
Resource: Disk Resource: Virtual machine Resource: Container
Partial Outage

O 19:07:52 odnotowaliśmy incydent związany z nieplanowanym zatrzymaniem pojedynczego fizycznego serwera platformy świadczącego usługi Wirtualnych Maszyn. O 19:29 przywrócona została jego sprawność. Ustalono, że przyczyną zatrzymania się sytemu operacyjnego był niesprawny jeden z dysków systemowych co spowodowało błędne zachowanie kontrolera dysków. Został wymieniony dysk oraz kontroler dedysków.