Status page

Niestabilność serwera składowania

Resolved
Resource: Disk Resource: Virtual machine
Partial Outage

Odnotowaliśmy zakłócenie w pracy jednego z fizycznych serwerów przeznaczonych do składowania danych na potrzeby wirtualnych maszyn. Sytuacja została rozwiązana przez naszych inżynierów. Przyczyną zdarzenia była niestabilność jednego z procesów który stale zajmował coraz większą ilość pamięci operacyjnej co doprowadziło do braku wolnej pamięci na cele poprawnego wykonywania pozostałych procesów. Zostało dodane dodatkowe monitorowanie oraz zbieranie logów w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości.