Status page
Status page

Restart pojedynczego hosta fizycznego

Resolved
Resource: Image Resource: Disk Resource: ISO Resource: Virtual machine Resource: Container
Partial Outage

Około godziny 23:47 wystąpiło nieplanowane wyłaczenie pojedynczego hosta fizycznego co było spowodowane błędem ludzkim podczas prac związanych z aktualizacjami. Poprawne działanie fizycznego hosta zostało przywrócone około godziny 23:59-00:02.